Mustafa Kemal ATATÜRK
Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.

Çocuğunuz Kitap Okusun İster misiniz?

Çocukların bilgisayar ve sosyal medya okuryazarlığının artması onların kitap okuma becerilerini olumsuz yönde etkilemektedir. Çünkü kullanılan teknolojiler çocuklara istedikleri bilgiyi hızlı biçimde sunmakta ve çocukların …
Daha Fazla

Öğrenmenin Gerçekleşme Biçimleri

Eğitim süreci içinde gerçekleşen öğrenmeler eğer öğrenenin yüksek düzeyde güdülenmişliği ve öğrenme isteği yoksa oldukça zor gerçekleşmekte ya da gerçekleşmemektedir. Çünkü eğitim sistemi yapay oluşturulmuş …
Daha Fazla