Öğrenin okulda ya da okul dışında yaşamboyu öğrenmelerinin sürdürülmesi için Kendi Kendine Öğrenme Becerilerini kazanmaya ihtiyaçları vardır. Bu becerileri birey yaşamının herhangi bir döneminde kendi kendine kazanabilir. Ancak bireyler kendi çabaları ile uzman desteği olmadan Kendi Kendine Öğrenme Becerilerini kazanmaları hem zaman alacak hem de bu becerilerin kazanılması sürecinde başarısızlıklar ile karşılaşacaklardır.  Kendi kendine öğrenme sürecinde karşılaştıkları sorunlar nedeniyle pek çok bireyin öğrenme motivasyonu azalacaktır. Bu nedenle, Kendi Kendine Öğrenme Becerilerinin kazanılmasından öğrenme-öğretme merkezi olarak nitelenen okulların ve öğrenme-öğretme konusunda uzmanlaşmış olan öğreticilerin birlikte sorumlu olması daha uygun olacaktır.

Özellikle kasıtlı öğrenmelerin çok yoğun olduğu ilköğretim döneminde Kendi Kendine Öğrenme Becerilerinin kazandırması ile o öğrencilerin yaşamboyu öğrenen olmasını sağlanacaktır. Çünkü okullarda öğrenme-öğretme konusunda uzman oldukları varsayılan öğretmenler kendi derslerinin öğretimi sürecinde öğrencilere kolaylıkla Kendi Kendine Öğrenme Becerilerini kazandırabilecektir. Okul ve eğiticiler eğer biz öğretiriz iddiasında bulunuyorlarsa o zaman öğrencilere öğrenme becerilerini de kazandırmaktan sorumlu olmaları gerekir. Çünkü gelecekteki eğitim sistemlerinin aşağıdaki üç işlevi başarılı biçimde gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu işlevler eğitim programında öngörülen;

  • Bilgi, beceriler ve duyuşsal özellikleri kazandırmak
  • Günlük yaşam becerilerini kazandırmak
  • Kendi kendine öğrenme becerilerini kazandırmak

Ancak eğitim sisteminin üçüncü işlevi olarak tanımlanan Kendi Kendine Öğrenme Becerilerinin kazandırılması için eğitim bilimciler, karar alıcılar, uzmanlar, politika yapıcılar, üniversiteler ve kamuoyu bu işlevinin farkında olması gerekir. Eğitimin üçüncü işlevinin anlaşılması ve uygulanmaya aktarılması için okul ve eğitim personeline desteklenmesi gerekmektedir.

Bana göre Okullar Kendi Kendine Öğrenme Becerilerini kazandıran bir merkez gibi çalışırsa ya da Kendi Kendine Öğrenme Becerileri Merkezi’ne dönüşebilirse eğitim sistemlerinin ve bireylerin öğrenme ile ilgili sorunlarının pek çoğu ortadan kalkar. Bunun için eğitim sistemi ile ilgili çok ciddi bir anlayış ve yaklaşım değişimine ihtiyaç var. Gençler ve çocuklar bu değişilmelere çoktan hazır. Öngörülen değişime hazır olmayanlar yetişkinler, eğitim sisteminin işletilmesinde rol oynayan ve sorumlu olanlar gibi gözüküyor…