Bireyler ve kurumlar yürütülen eğitim çalışmalarından istenilen verimi alamamanın endişelerini taşımaktadırlar. Eğitim hizmeti hem zaman hem de maddi açıdan oldukça pahalı bir yatırımdır. Eğitim için yapılan yatırımının sonuçlarının hemen alınmaması ya da gözlenememesi eğitim konusunda yapılan çalışmaları olumsuz etkilemektedir.  Bu nedenle eğitim yatırımının çok dikkatli planlanması ve bu planların aynı özen ve dikkatle uygulanarak mevcut uygulamaların iyileştirilmesi gerekir. Mevcut eğitimler sürekli izlenerek güncellenmez ise ve zaman içinde ortaya çıkan sorunlara uygun biçimde müdahale edilmez ise başlangıçta çok etkili olan eğitimler zaman için bireyler ve kurumlar açısından verimsiz hale gelebilir.

Bu nedenle mevcut eğitim faaliyetlerinin sürekli izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi ile eğitim veya eğitim sistemlerinin çok daha etkili hale getirilmesi gerekmektedir.  Eğitimle ilgili olarak yürütülen tüm çalışmalarda aşağıda yer alan şekilde görülen süreçler düzenli olarak tekrarlanırsa eğitim ile ilgili çalışmaların sürdürülebilirliği sağlanabilir.

Öğretim Uygulamalarının iyileştirilmesi kapsamında eğitimle ilgili olarak yürütülen tüm çalışmalar yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi sürekli olarak gözden geçirilerek geliştirilmesi ile ilgili hizmetlerin yürütülmesinde destek ve danışmanlık verilmektedir.

Eğitim ve Öğretim Programlarının Tasarlanması, İzlenmesi, Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi

Eğitimde program geliştirme eğitim bilimleri içinde yer alan uzmanlık alanlarından biridir. Eğitim faaliyetlerinin planlanması çalışmaları eğitim programının tasarlanması ile başlar. Tasarlanan eğitim programının uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi süreçleri sonucunda eğitim çalışmalarının etkili biçimde kesintisiz sürdürülmesi için gerekli koşullar oluşturulmaktadır.

Özellikle eğitim kurumlarında veya personel eğitimi veren diğer kurumlarda uygulanacak olan eğitimlerin önceden planlanması, uygulamalar ile test edilerek hazır hale getirilmesi gerekir. Öğretim uygulamalarının iyileştirilmesinde verilen sürece benzer bir süreç izlenerek eğitim ve öğretim programlarının tasarlanması uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi çalışmaları yapılmaktadır.

Eğitim Destek ve Danışmanlık hizmetleri kapsamında kurumlar ve bireyler için eğitim ve öğretim programı tasarlanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi hizmetleri için destek ve danışmanlık verilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.