Bireysel ve Kurumsal öğrenme çalışmaları farklı biçim ve ortamlarda gerçekleştirilmektedir. Gerek yüz yüze gerekse e-öğrenme ortamları üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Ancak bu çalışmalar daha çok mevcut Milli Eğitim ya da Yükseköğretim sistemleri ile sınırlı kalmaktadır. Okullarda ve okul dışındaki öğrenmelerde özellikle yetişkin öğrenenlerde e-öğrenme ve yüz yüze öğrenme farklı biçimlerde düzenlenerek yeni yaklaşımlar ortaya çıkarılmaktadır. Bireylerin öğrenme stilleri, öğrenme stratejileri dikkate alınarak öğrenenler için farklılaştırılmış yaklaşımlar tasarlanıp etkili öğrenme çalışmaları yapılabilir. Bunun için birey veya kurumların ihtiyaçları, olanakları ve öğrenme amaçlarına göre yüz yüze ve e-öğrenme ortamlarından en etkili biçimde nasıl yararlanılması gerektiği konusunda destek ve danışmanlık verilmektedir.