Eğitimde yeni arayış içine girecek olan birey ve kurumlar yenilikçi ve yaratıcı bakış açısını yakalamak amacıyla kendilerini eğitimle farklılaştırarak geleceğe uygun bir dönüşüm sağlayabilirler. Bunun yapılması için eğitimde yapılan çalışmaların yenilikçi ve yaratıcı olması gerekir. Çünkü eğitim sistemleri ile bireylerin gelecekte işe koşacakları bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Eğitim gelecekçi çalışmalar öngörerek planlamalar yaparken aslında yaratıcılığı içinde barındırmaktadır. Ancak mevcut eğitim sistemleri ve yapılan çalışmalar daha çok güne ve hatta düne vurgulu olup çoğunlukla gelecek ve yenilikçi vurgusu ihmal edilmektedir.

Eğitimde yenilikçi çalışmalar eğitim programı, öğrenme-öğretme süreçleri, öğrenme-öğretme stratejisi, yöntemi ve teknikleri ile materyal, bilgiye erişim ve bilginin uygulamaya aktarılması konusunda gerçekleştirilebilir.

Yenilikçi ve yaratıcı çalışmalar uygulama ve teoriyi geliştiren uzun soluklu çalışmalardır. Bu nedenle yenilikçi ve yaratıcı çalışmalara zaman, emek ve maddi destek gerekmektedir. Ancak eğer başlatılan yenilikçi ve yaratıcı çalışmalar gerçekleştirilebilirse bu çalışmanın değeri oldukça yüksek olmaktadır. Örneğin ben Prof. Dr. Kıymet Selvi, FenoMethod olarak adlandırılan yeni bir öğrenme-öğretme yöntemi tasarlamaya çalışmaktayım. 2005 yılından beri sürdürülmekte olan bu çalışmaya halen devam etmekteyim. Aynı şekilde, bilgi yönetiminin de günümüzde ve gelecekte yeni ve yaratıcı bir anlayışla tasarlanması gerekmektedir.

Örnek

Eğitimde Markalaşma ve Patent İşlemleri ile ilgili yenilikçi çalışmalar yapılabilir.

 Eğitimle ilgili fikirlerin markalaşması ve patente dönüştürülmesi çalışmaları çok yetersiz.

Kıymet SELVi biri kendi adına diğer ortak olmak üzere eğitimle ilgili iki Marka Patenti 2019 yılı içinde tescil ettirmiştir.

Kişiler veya kurumlar yaptıkları yenilikleri tescilleme konusunda izlenmesi gereken süreçlerle ilgili olarak çoğunlukla farkındalıkları olmayabilir. Gerçekleştirilen veya ortaya atılmış her yeniliğin veya yaratıcılığın bir marka değeri vardır. Bu marka değerinin oluşturulması için uygun süreçlerin izlenmesi gerekir. Ancak marka başvurusunun yapılması en son aşamadır. Ancak başvuru aşamasına gelinceye kadar o fikrin veya uygulama, süreç ve sonucun dikkatli bir biçimde izlenmesi ve kayıt altına alınması gerekmektedir.

Kıymet Selvi Eğitim Destek ve Danışmanlık bu süreçlerden ilk üç aşamasında doğrudan destek sağlarken diğer aşamalarda ise başka uzmanlarla birlikte çalışarak gerekli desteği sağlamaktadır.  Kıymet Selvi Eğitim Destek ve Danışmanlık “Eğitim, Öğrenme, Öğretme” konusundaki fikirlerin markaya veya patente dönüştürülmesi çalışmalarına destek vermektedir.