Çocuklar eğer çok erken yaşlarda kitapla tanışmaz ise kitap okuma konusunda zorluklar yaşamaktadırlar. Ancak çocukların erken yaşta kitapla tanışması her zaman onların çok etkin okuyucu olmasını da sağlamayabilir.

Kitap okuma özellikle çocuklar için bir eğlence, oyun, hayal gücünü ve yaratıcılığı Kitap okuma özellikle çocuklar için bir eğlence, oyun, hayal gücü ve yaratıcılığı etkileyen, düşünmeyi, sorgulamayı ve eleştiriyi geliştiren, duyguları, değer yargılarını, vicdan ve ahlak kavramını geliştiren kısaca kişiliği ortaya çıkartan ve geliştiren bir etkinliktir.

Kitap okuma ve yazma kişiliği geliştirdiği gibi öğrenme, araştırma, uygulama ve problem çözme becerilerini de geliştirmektedir. Çocukların duygusal ve zihinsel gelişimleri için kitap okumayı kendi kendine sürdürecek biçimde okuma becerisine sahip olmaları gerekir.

Bu beceri çocuğun zihinsel ve duygusal gelişimi ve özellikle ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması açısından önemli olduğu için çocuklarda kitap okuma problemlerinin çözümlenmesi gerekir.  Kitap okumaya başlanması ile ilgili alınacak danışmanlık ve destekten sonra aşağıdaki şekildeki gibi bir yapı ortaya çıkmaktadır.

Çocuklara verilecek eğitsel danışmanlık ile onların kitap okuma sorunlarının çözümlenmesi kolaylıkla sağlanabilmektedir.

Bu eğitsel destekten sonra pek çok çocuk o kadar fazla kitap okumaya başlıyorlar ki bir anda kendilerine ait evlerinde bir kütüphane ya da ortak kullanılacak kütüphane kuruyor ve arkadaş ilişkileri kitap alıp verme biçimde devam etmeye başlıyor.

Hatta kendileri küçük öykü ve hikayeleri yazma denemeleri yapıyorlar. Çocuklara Yönelik Kitap Okuma Becerileri Çalışmalarında verilecek eğitim destek ve danışmanlık hizmetleri ile çocuklara kitap okuma ve yazma becerilerini kazandırmak üzere eğitsel destek verilmektedir.