Eğitim Destek ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanılarak oluşturulacak kurum ve birimler sağlıklı, bilimsel ve sürdürülebilir bir yapı ortaya konulabilir. Eğitim ve öğrenme konusunda uzman olmayanlar tarafından oluşturulacak kurum ve birimler sistem bütünlüğü içinde çalışması beklenemez. Bu nedenle hem kuruluşta hem de kurulduktan sonra sistemin işletilmesinde alınacak eğitim ve destek hizmeti alınması kurum ve birimlerin performanslarını artıracaktır. Eğitim kurumları ve eğitim birimlerinin yapısı, organizasyonu ve kuruluşunda mutlaka uzman desteği alınmalıdır.