Mustafa Kemal ATATÜRK
Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.

Test ve ölçme araçlarının geliştirilmesine yönelik eğitsel destek sağlamaya yönelik hizmetler üretilebilir. Test ve ölçme araçlarının geliştirilmesi veya daha önce hazırlanmış olan araçların uygulanması amacıyla çalışmalar yürütülebilir. Örneğin eğer belli amaçlar doğrultusunda bir anket hazırlanacak ise o anketin hazırlanmasında veya hazır bir ölçme aracının kullanılması için gerekli olan izinlerin alınması, uygulama koşullarının sağlanması ve uygulamanın gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan hizmetler üretilebilir.