Bireyin beynini bir depo olarak algılayan ve o depoya mevcut bilgileri farklı biçimlerde istifleyerek öğrendiğini zanneden anlayışın değişmesi gerekir. Bilgi aktarma yerine öğrenen bireylerin bilgi ile etkileşime girerek ve bilgiyi oluşturarak öğrenmelerini sürdürebilmeleri için farklı bakış açısına ve uygulamalara ihtiyaç vardır. Mevcut sistemlere alternatif olacak yeni sistemin uygulanabilmesi için bireylerin “Kendi Kendine Öğrenme Becerilerine-KKÖB” sahip olması gerekir.

Birey başka bireylerden, sistemlerden ya da kendi deneyim ve gözlemlerinden hareketle öğrenmesini sürdürebilir. Bunun için tek ihtiyaç duyacağı Kendi Kendine Öğrenme Becerilerdir. Bu beceriler kısaca Kendi Kendine Öğrenme kitabımızda açıklanmıştır. Kitaba buradan ulaşabilirsiniz. KKÖ sürecinde birey kendi öğrenme stiline, öğrenme ihtiyaç ve amaçlarına göre öğrenmelerini sürdürecektir.

Kendi Kendine Öğrenme Becerilerinin kazandırılması çalışmaları iki farklı proje kapsamında yürütülmektedir.  

1. Kendi Kendine Öğrenen Birey Projesi

Bu proje kapsamımda bireylerle bire bir veya küçük grupla çalışarak Kendi Kendine Öğrenme Becerileri (KKÖB) kazandırılmaktadır. KKÖB sahip bireyler Kendi Kendine Öğrenen Birey olarak öğrenme çalışmalarını sürdüreceklerdir. Bu projenin hedef kitlesi

  • Öğrenciler
  • Öğreticiler
  • Yetişkin Öğrenenler

2. Kendi Kendine Öğrenen Kurum Projesi

Bu proje kapsamında bir kurumda bulunan herkese KKÖB kazandırılarak kurumun Kendi Kendine Öğrenen Kurum haline dönüşmesi sağlanmaktadır. Bu proje ilk projeye göre çok kapsamlıdır. Örneğin bir okul eğer Kendi Kendine Öğrenen Okul olmak isterse o okuldaki aşağıda yer alan hedef kitleye yönelik eğitimler verilmektedir. Kendi Kendine Öğrenen Okul Projesinin hedef kitlesi:

  • Öğrenciler
  • Öğretmenler
  • Okul Yöneticileri
  • Okul Personeli
  • Velilerden oluşmaktadır.

KKÖ Becerilerin kazılması ve kullanılması amacıyla hedef kitleye çeşitli eğitimler verilmektedir.

KKÖ Becerileri aşağıdaki Şekil 1 ‘de görüldüğü gibi iki ana grupta toplanmaktadır.

İki grupta toplanan Kendi Kendine Öğrenme becerileri Şekil 2’de görüldüğü gibi farklı alt becerilerden oluşmaktadır.

Kendi Kendine Öğrenme Çalışmaları kapsamında ihtiyaç ve amaca bağlı olarak bireylerin Kendi Kendine Öğrenme Becerilerine sahip olma düzeyleri belirlenerek öğrenenlerin ihtiyaç duydukları KKÖB kazandırılmasında destek ve danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır. Yukarıdaki iki grup becerileri ölçmek amacıyla geliştirilmiş olan iki ölçek kullanılarak KKÖB saptanmaktadır.