Mustafa Kemal ATATÜRK
Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.

Kuruluş

Kıymet Selvi Eğitim Destek ve Danışmanlık işletmesi 2 Eylül 2019 tarihinde kurularak çalışmalarına başlamıştır.

Ben Kimim?

Merhaba, ben Prof. Dr. Kıymet Selvi. Bu girişimde bulunmadan önce adında “Eğitim Danışmanlık”, “Eğitim Destek” veya “Eğitsel Destek” olan tüm özel kurumları inceledim. İncelenen mevcut yapıların kurmayı düşündüğüm işletme için amaçlanan faaliyetler dışında çalışmalar yürüttüğünü tespit ettim. Bu nedenle, Eğitim Destek ve Danışmanlık Hizmetleri yürütmeye yönelik “Kıymet Selvi” adıyla bir işletme kuruluşunu gerçekleştirdim. Aşağıdaki amaçları gerçekleştirmeye yönelik kurulan ilk özel teşebbüs olarak birey ve kurumlara eğitim destek ve danışmanlık vermeye başladım.

Amaçlarımız

Bireysel ve kurumsal bazda;
 • Öğrenme potansiyelinin ortaya çıkarılması.
 • Öğrenme konusunda farkındalığın artırılması.
 • Öğrenme becerilerinin kazandırılması.
 • Düşünme ve sorun çözme becerilerinin kazandırılması.
 • Öğrenme problemlerine bilimsel çözümler üretilmesi.
 • Öğrenme güdü/motivasyon ve ilgisinin artırılması.
 • Öğrenme ile ilgili yaratıcı ve yenilikçi çalışmalar yapılması.
 • Öğretim uygulamalarının geliştirilmesi.
 • Eğitsel proje çalışmalarının yürütülmesi.
 • Eğitsel çalışmalarda verimliliğin artırılması.
 • Eğitim konusunda ortaya çıkan ihtiyaçlara uygun destek ve danışmanlık hizmetleri üretilmesi.
https://www.kiymetselvi.com/Eğitim%20Destek%20ve%20Danışmanlık%20Nedir
Eğitim Destek ve Danışmanlık Nedir?
• Eğitim Destek ve Danışmanlık Hizmetleri eğitim faaliyeti içinde bulunan, bu faaliyetleri yürüten ve bu faaliyetlerden yararlanan bireyler ve kurumlara öğrenme, öğretme ve eğitim konularında destek ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. ​ Eğer bireyler veya kurumlar eğitim, öğrenme ve öğretim konularında problem yaşıyorsa o probleme kendi kendilerine çözümler bulamayabilirler. Bu durumda mevcut problemin çözümlenmesi için eğitim bilimleri uzmanlarından yardım ve destek alınması gerekir. Eğitim Destek ve Danışmanlık hizmetleri bağlamında dünya ve Türkiye’deki gelişmeler dikkate alınarak birey veya kurumların öğrenme, öğretme ve eğitim konusunda ihtiyaç duydukları alanlarda destek ve danışmanlık üretilmektedir. ​ Mevcut eğitim destek ya da danışmanlık hizmeti üreten kurumlardan ayrılan en önemli özelliğimiz mevcutların hemen hemen tamamının muhasebe, yabancı dil öğretimi, NLP v.b. belli konuların öğretimi veya kişisel gelişim ile ilgili çalışmalar yapmasıdır. Kıymet Selvi-Eğitim Destek ve Danışmanlık ise, bireylere ve kurumlara öğrenme, öğretme ve eğitim konularında hizmet üretmektedir.
https://www.kiymetselvi.com/Hizmetler%20Nasıl%20Verilmektedir
Hizmetler Nasıl Verilmektedir?
Eğitim Destek ve Danışmanlık hizmetlerinin temel amacı bireyler ve kurumlara aldıkları ya da alacakları eğitim ile ilgili ihtiyaç duydukları eğitsel desteğin sağlanmasıdır. Eğitim hemen hemen herkesin üzerinde konuştuğu ve fikir yürüttüğü bir konu haline gelmiştir. Ancak, eğitimle ilgili çalışmaların bu konuda uzman olanlar tarafından yürütülmesi eğitimden beklenilen etkinin ortaya çıkarılmasını sağlayacaktır. Bu nedenle eğitim, öğrenme ve öğretim ile ilgili alınacak kararlar, yapılacak planlamalar, uygulamalar ve değerlendirmeler için uzman desteğinin alınması eğitsel çalışmalar ile ilgili etkili sonuçların ortaya çıkarılmasını kolaylaştıracaktır. Prof. Dr. Kıymet SELVİ tarafından sunulacak eğitim destek ve danışmanlık hizmetleri bağlamında üç farklı biçimde eğitim desteği ve danışmanlığı sağlanmaktadır. ​
 • Birinci yöntem; öğrenme, öğretim ve eğitim ile ilgili gerekli desteğin ve danışmanlığın doğrudan Prof. Dr. Kıymet SELVİ tarafından sağlanmasıdır.
 • • İkinci yöntem, Prof. Dr. Kıymet SELVİ' nin koordinasyonu ile diğer uzmanlardan alınacak eğitim destek ve danışmanlık hizmetleri ile ihtiyaç duyulan gerekli destek ve danışmanlığın sağlanmasıdır.
 • Üçüncü yöntem ise, Prof. Dr. Kıymet SELVİ ve diğer uzmanların birlikte çalışması ile bireyler ve kurumlar için öğrenme, öğretim ve eğitim ile ilgili eğitim destek ve danışmanlık hizmetlerinin sunulmasıdır.