Eğitimde program geliştirme Eğitim Bilimleri içinde yer alan uzmanlık alanlarından biridir. Eğitim faaliyetlerinin planlanması çalışmaları eğitimi programının tasarlanması ile başlar. Tasarlanan eğitim programının uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi süreçleri sonucunda eğitim çalışmalarının etkili biçimde kesintisiz sürdürülmesi için gerekli koşullar oluşturulmaktadır.

Özellikle eğitim kurumlarında veya personel eğitimi veren diğer kurumlarda uygulanacak olan eğitimlerin önceden planlanması, uygulamalar ile test edilerek hazır hale getirilmesi gerekir. Öğretim uygulamalarının iyileştirilmesinde verilen sürece benzer bir süreç izlenerek eğitim ve öğretim programlarının tasarlanması uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi çalışmaları yapılmaktadır.

Eğitim Destek ve Danışmanlık hizmetleri kapsamında kurumlar ve bireyler için eğitim ve öğretim programı tasarlanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi hizmetleri için destek ve danışmanlık verilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.