Eğitim konusu ile ilgili olan en önemli hedef kitle ailelerdir. Aileler doğum öncesinden başlayıp çocukluk ve gençlik dönemlerinde çocuklarının eğitimi için çok ciddi harcamalar yapmaktadırlar.

Yapılan çok büyük harcamalara karşın çocuklarının yeterli eğitimi almadıklarını düşünerek sıkıntılar yaşamaktadırlar.

Hem çok harcama yaparken hem de sonuçtan memnun olmamaları ailelerin ciddi hayal Hem çok harcama yapıp hem de sonuçtan memnun olmamaları ailelerin ciddi hayal kırıklıkları ve çaresizlik yaşamasına neden olmaktadır.

Ailelere eğitim konusundaki en büyük desteği eğitim kurumlarının vermesi gerekir. Bilindiği gibi okullarda eğitim konusunda uzmanlaşmış öğretmenler, eğitim yöneticileri ve diğer uzmanlar görev yapmaktadırlar.

Örneğin bir matematik öğretmeninin görevi sadece öğrencilere matematik öğretmekle sınırlı olmamalı, aynı zamanda hem öğrencilere hem de ailelere eğitsel destek ve danışmanlık hizmetleri de vermelidir.

Ailelere eğitsel destek sağlaması gereken kurumun çocuğun devam ettiği okulda görev yapan eğitim personeli olması gerekmektedir. Bu durum gerçekleşmediğinde eğitim aileler ve çocuklar ya da gençler için çok ciddi sorunsal alan olarak kalmaktadır. Çok az sayıdaki özel eğitim kurumuna devam eden öğrenci ailesi dışında maalesef okullarda görev yapan eğitim personeli aileye bu türden eğitsel danışmanlık yapamamaktadır. 

Aileler için eğitsel destek konusunda Kıymet Selvi Eğitim Destek ve Danışmanlık ile öğrenci öğrenmesindeki sorunları saptamak ve aile ile öğrenci arasında var olan eğitsel çatışmaları çözümlemek, öğrencileri yönlendirme ve öğrenme sorumluluğunu almaları için aile ile birlikte çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.