Bu girişimde bulunmamı ünlü bilim insanı İsmail Ebuliz El Cezeri’nin söylediği bir söz en güzel şekilde açıklamaktadır. El Cezeri “Bir müddet sonra nakillerden kurtuldum, başkalarının yaptığından sıyrıldım ve problemlere kendi gözümle bakabildim” (İzgeç, 2015) cümlesinde bir bilim insanı olarak içine düştüğü durumu açıklamıştır.  Ben de üniversitedeki görevimden kendi isteğimle emekli olurken tıpkı yukarıda ifade edilen bir duygu durumundaydım. Evet tüm akademik dereceleri almıştım ancak hala başkalarının fikirlerini ve başkalarının yaptıklarını aktarıyordum. Öğrencilerim bilir yürüttüğüm dersler ve tezlerde kendim olmaya ve kendi bakış açımı da ortaya koymaya çalışıyordum. Ancak bu çok da kolay olmuyordu. Bu nedenle, Türkiye’de ve dünyada özellikle eğitimle ilgili ortaya çıkan problemlere kendi gözümle bakmam ve çözüm üretebilmem için üniversitedeki görevimden ayrılmam gerektiğine karar verdim.

Hangi alanda çalışırsa çalışsın bilim insanının bir ayağının teoriye bir ayağının da uygulamaya basması gerekir. İki ayaktan biri zaman zaman daha fazla etkin olsa da zaman içinde bu denge kurulacaktır.

Yalnızca teorik alanda çalışmak ya da tersine yalnızca uygulamalı çalışılması sonucunda bilim ve yaşam arasında kurulması gereken bağlar kopmaktadır. 

Çünkü her çocuğun içinde bulunduğu farklı koşullar onun kitap okuma becerisini geliştirmesinde ve sürdürmesinde farklı biçimde etkili olmaktadır.

Bunun için genellemeler yapmak yerine her çocuk için öznel koşullarını dikkate alarak uygun çözümlerin bulunması ve uygulanmasına ihtiyaç vardır.

1. Kendi Kendine Öğrenen Birey Projesi

Bu proje kapsamında bireylerle bire bir veya küçük gruplarla çalışarak Kendi Kendine Öğrenme Becerileri (KKÖB) kazandırılmaktadır. KKÖB sahip bireyler Kendi Kendine Öğrenen Birey olarak öğrenme çalışmalarını sürdüreceklerdir. Bu projenin hedef kitlesi

KKÖ Becerilerinin kazanılması ve kullanılması amacıyla hedef kitleye çeşitli eğitimler verilmektedir.

Kaynakça

Çırak, B.; Yörük, A. (2015). Mekatronik biliminin öncüsü İsmail El – Cezeri vanguard of mechatronic science Ismail Al-Jazari Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,  Journal of Social Sciences Institute Year – Yıl 2015 | Number – Sayı 4, sayfa 175-194.

İzgeç, Ö. (2015). Ebû’l-izz’in Hükümdarları, Leonardo’nun Kanatları m.bianet.org/cocuk/biamag/162262-ebu-l-izz-in-hukumdarlari-leonardo-nun-kanatlari, 31. Mart 2019 tarihinde indirildi.