Bir akademisyen olarak uzun süren ve Brüksel merkezli Avrupa Birliği/Çok Ortaklı Erasmus projesinde hem koordinatör hem de araştırmacı olarak görev yapmış olmam nedeniyle AB projelerinin öncelikli alanları, yazımı, bütçesinin hazırlanması, başvurulması ve yürütülmesi konusunda gerekli deneyim ve avantaja sahibim.  Aynı durum TÜBİTAK ve Diğer projeler için de geçerlidir. Bu nedenle AB,TÜBİTAK ve Diğer Projeler için  ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır.