Mustafa Kemal ATATÜRK
Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.

İnsan kaynakları yönetimi ve kariyer planlama hem eğitim kurumlarının hem de yetişkin öğrenenlerin bulunduğu diğer tüm kurumlar için son derece önemli bir konudur. Bu önemli konuda sağlanacak eğitim destek ve danışmanlık hizmetleri ile hem çocuklar hem gençler hem de yetişkin öğrenenlerin bulunduğu kurumlarda insan kaynakları yönetimi ve kariyer planlamasından daha etkili sonuçlar alınacaktır. Bunun sonucunda kurumlar ve bireylerin performansları olumlu yönde etkilenecektir.