Aşağıda yer alan konularda bireylere ve kurumlara yönelik eğitim verilmektedir. İhtiyaç doğrultusunda eğitim ile ilgili farklı konularda eğitimler verilmekte ve danışmanlık yapılmaktadır.

 • Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme
 • Öğrenme Öğretme
 • Öğretim Ilke ve Yöntemleri
 • Öğretmen Eğitimi
 • Materyal Tasarımı
 • Uzaktan Eğitim
 • Araştırma Yöntemleri
 • Proje Planlama
 • Eğiticilerin Eğitimi
 • Toplantı Yönetimi
 • Beyin Fırtınası Uygulamaları
 • Odak Grup Çalışmaları
 • Rapor Yazma

Uygulanan ve Eğitimi Verilen Ölçekler

Aşağıda yer alan modeller araştırmacı tarafından ya da araştırmacı ortaklığında geliştirilen ölçekler olup bu ölçeklerin bireylere, kurumlara ve sektörlere uygulanması için gerekli danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 • ACRA – Yükseköğretim Öğrenme Stratejileri Ölçeği
  • ACRA – Ortaöğretim Öğrenme Stratejileri Ölçeği
  • KKÖHB Self-Directed Learning Preparation Skills Scale for Primary School Students
  • KKÖYB Self-Directed Learning Implementation Skills Scale for Primary School Students
  • Sınıf Öğretmenleri Demokratik Değerler Ölçeği
  • Teacher Trainees’ Democratic Values Scale
  • Fen Alanına Yönelik Tutum Ölçeği

Uygulanan ve Eğitimi Verilen Modeller

Aşağıda yer alan modeller araştırmacı tarafından ya da araştırmacı ortaklığında geliştirilen modeller olup bu modellerin bireylere, kurumlara ve sektörlere uygulanması için gerekli danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 • Öğretmen Destekli KKÖ Modeli/İlkokul öğrencilerinin kendi kendine öğrenme becerilerinin geliştirilmesine yönelik öğretici destekli bir model (İÖDKKÖM)
 • SUPSKY curriculum design model
 • Curriculum evaluation model-KÖNDEM