Prof. Dr. Kıymet SELVİ tarafından uygulanan EĞİTSEL DANIŞMANLIK OTURUM VE SEANSLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Eğitsel Danışmanlık sürecinde danışanın yani danışmanlığı talep eden bireyin kendi öğrenme sürecini tasarlama, uygulama ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.
Danışmanlık süreci dikkat çalışmalarıyla başlanmaktadır.
Dikkate çalışmasının kapsamında SEKİZ (8) hafta boyunca aşağıdaki konularda danışana farkındalık kazandırılmakta ve aşağıdaki özellikleri kendi ders çalışma yaşantısına aktarmaktadır.

 • Duyu Organlarının Özellikleri
 • Zaman Yönetimi
 • Duyumlar ile Öğrenme Arasındaki İlişki Konusunda Farkındalık
 • Soru Sorma ve Yanıt Verme
 • Sözlü İletişim Becerileri
 • Yaratıcılık ve Hayal Gücü Çalışmaları
 • Yetenek Belirleme
 • Araştırma Becerileri
 • Test çözme teknikleri
 • Sınava yönelik güdüleme çalışmaları
 • Stresle başa çıkma stratejileri