Çocukların bilgisayar ve sosyal medya okuryazarlığının artması onların kitap okuma becerilerini olumsuz yönde etkilemektedir. Çünkü kullanılan teknolojiler çocuklara istedikleri bilgiyi hızlı biçimde sunmakta ve çocukların okuma alışkanlığını köreltmektedir. Bunun sonucunda çocuklar kitap okumaya, dersi kitaplardan öğrenmeye, derslerle ilgili açık uçlu ve test sorularını okumaya ve yanıtlamaya ihtiyaçları olmadığı şeklinde düşünceler geliştirirler. Bu görüş ve düşünceler onları kitap okumaktan uzaklaştırmaktadır.

Liseye başlamış bir öğrencin zorunlu olarak okuması gereken derslerin materyalleri dışında hiç kitap okumadığını onalar ile yaptığım çalışmalardan biliyorum. Hayatında hiç masal, hikâye ve roman okumamış ve bunlarla ilgili hiç düşünce geliştirmemiş gençlerin sayısı gittikçe artmakta. Bir genç, eğer çocukken kendisine masal okuyan biri olduysa veya çizgi filimin izlediyse masallar hakkında çok sınırlı bilgiye sahip olurken hikaye ve romanlar hakkında bir fikre sahip olmadan yaşamının sürdürmektedir.

Çocuklarının bu durumda olmasını hiçbir anne baba istemez. Çünkü kitap okuma becerisine sahip olmak onun eğitim ve mesleki yaşantısı üzerinde etkili olmaktadır.

Kitap okumanın gerekli olmadığına kendisini ikna etmiş bir ilkokul, ortaokul veya lise öğrencisine 3 ay içinde kitap okumayı sevdirecek stratejileri uygulayarak onlara kitap okuma becerisi kazandırılmaktadır.

Ben bu konuda iddialıyım… ya siz ?