Yeni bilgilerin ortaya çıkarılması, bilginin oluşturulması ve dolaysıya öğrenmede Yeni bilgilerin ortaya çıkarılması, bilginin oluşturulması öğrenmede düşünme becerileri etkili olmaktadır. Düşünme zihinsel bir aktivite olup bir konu üzerinde düşünerek akılcı ve yeni yanıtlar, çözümler, tasarımlar ortaya çıkarılmaktadır. Düşünme becerileri hem öğrenmenin hem de yenilikçi ve yaratıcı işlerin yapılması için gerekli olan öncelikli bir özelliktir. İnsanlar düşünme becerisi yetisiyle doğarlar ancak zaman içinde bu beceri gelişir ya da körelebilir. Eğitim yoluyla her yaşta bireylerin düşünme becerileri geliştirilebilir. Bu beceri farklı biçimlerde sınıflandırılabilir. Bu sınıflamalardan birine göre düşünme becerileri beş grupta toplanabilir.

Yukarıdaki Şekilde belirtilen becerilerinin kazanılması bireyler ve kurumlar açısından oldukça önemlidir. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere hız kazandırmak, yenilikçi ve yaratıcı çalışmaları hızlandırmak ve var olanlardan daha farklı başlangıç, süreç ve sonuçları ortaya çıkarmak için birey ve kurumların yaratıcı düşünme becerilerinden yararlanması gerekir.