Proje NoProje TürüProje GöreviProje AdıYıl
1Maliye Bakanlığı- Alman Hükümeti-GTZ Projesi UluslararasıProje UzmanıVergi Denetim Sisteminin Otomasyonu Projesi, Maliye Bakanlığı– Alman Teknik İşbirliği Kuruluşu (GTZ) Projesi1984-1991
2Maliye Bakanlığı- Alman Hükümeti-GTZ Projesi UluslararasıProje UzmanıOtomasyonun Vergi Dairesine Entegrasyonu Eğitim Projesi, Maliye Bakanlığı–Alman Teknik İşbirliği Kuruluşu (GTZ) Projesi1991-1994
3Üniversite Projesi UlusalProje YöneticisiEsbank Eğitim Çalışmalarının Değerlendirilmesi ve Uzaktan Öğretime Dayalı Yeni Bir Sistem Önerisi, Anadolu Üniversitesi Projesi1999-20004Üniversite Projesi UlusalProje UzmanıVakıfbank Uzaktan Eğitim Sisteminin Kurulması Projesi2000-2002
5BAP UlusalKoordinatörÖğrenme Stratejileri Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Strateji Kullanmalarına Etkisi2010-2012
6Dünya Bankası MEB ProjesiAraştırmacıOrtaöğretim Projesi Eğitim Programları, Reformu Yararlanıcı Değerlendirme Araştırması2011-2012
7Avrupa Birliği Brüksel Merkezi ProjeProje KoordinatörüReinforce the Labour Efficiency of Tertiary Adult Education at Universities2013-2017
8BAP UlusalKoordinatörÜniversite ve Sektör Arasındaki Eğitim İşbirliğinin Değerlendirilmesi: SWOT Analizi2014-2017
9BAP UlusalKoordinatörÖğretmen Eğitimi Programlarındaki Etnopedagojik Öğelerin İncelenmesi: Kırgızistan Örneği2015-2017
10Tübitak 1001 UlusalProje DanışmanıSanal Ortamdaki Öğrenme Deneyimlerinin Yönetimi İçin Yapay Zekâ Teknolojileriyle Desteklenmiş Bir Yaşam Günlüğü Sisteminin Tasarımı, Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesi2015-2018
11BEBKA-Kalkınma Ajansı Projesi – PGlobal Küresel Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri UlusalEğitim DanışmanıBursa İli Yükseköğretim Stratejisi: Üniversite İhtiyaç Analizi Projesi2019 – 2020
12İZKA (İzmir Kalkınma Ajansı) / Tandans Veri Bilimi Danışmanlığı UlusalEğitim Projeleri ile İlgili Araştırmaların Yürütücüsü2013 ve 2016 yıllarında İZKA tarafından mali destek sağlanmış Okulöncesi ve Mesleki Eğitim Projelerin Etki Değerlendirme Projesi2020 – 2021
13Ulusal-Ar-Ge Teknokent ProjesiKoordinatör ve Proje Sahibi“Proje Sosyal Etki Değerlendirmesine Yönelik Bir Model Tasarımı”/Ankara Üniversitesi TTO Projesi2022-2023
14Ulusal-Ar-Ge Teknokent ProjesiKoordinatör ve Proje Sahibi“Proje Sosyal Etki Değerlendirmesi Modeli Yazılımı” Ankara Üniversitesi TTO Projesi15.05.2023 devam ediyor
15Ulusal- Ankara Kent KonseyiKoordinatör
(Sosyal Sorumluluk Projesi)
Ankara Kent Konseyi Deprem Yardım Çalışmalarını Değerlendirme Raporu ve Acil Durum Eylem Modeli Önerisi01.03.2023
10.02.2024
16Uluslararası-MEB METEK III Projesi
TREESP2.1.IQVETIII/P-01-01)
Program Geliştirme Uzmanı ve Eğitimci Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi2022-2024
Devam ediyor
17Horizon Europe (HORIZON)
Project: 101132435 — SKILLS4JUSTICE
Üst Düzey Araştırmacı
 
12 Yabancı Ortaklı Bürüksel Merkezli HORIZON Projesi
 
SKILL PARTNERSHIPS FOR SUSTAINABLE AND JUST MIGRATION PATTERNS/ SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ADİL GÖÇ MODELLERİ İÇİN BECERİ ORTAKLIKLARI
2024- 2026
Devam ediyor