Proje NoProje TürüProje GöreviProje AdıYıl
1Maliye Bakanlığı- Alman Hükümeti-GTZ Projesi UluslararasıProje UzmanıVergi Denetim Sisteminin Otomasyonu Projesi, Maliye Bakanlığı– Alman Teknik İşbirliği Kuruluşu (GTZ) Projesi1984-1991
2Maliye Bakanlığı- Alman Hükümeti-GTZ Projesi UluslararasıProje UzmanıOtomasyonun Vergi Dairesine Entegrasyonu Eğitim Projesi, Maliye Bakanlığı–Alman Teknik İşbirliği Kuruluşu (GTZ) Projesi1991-1994
3Üniversite Projesi UlusalProje YöneticisiEsbank Eğitim Çalışmalarının Değerlendirilmesi ve Uzaktan Öğretime Dayalı Yeni Bir Sistem Önerisi, Anadolu Üniversitesi Projesi1999-20004Üniversite Projesi UlusalProje UzmanıVakıfbank Uzaktan Eğitim Sisteminin Kurulması Projesi2000-2002
5BAP UlusalKoordinatörÖğrenme Stratejileri Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Strateji Kullanmalarına Etkisi2010-2012
6Dünya Bankası MEB ProjesiAraştırmacıOrtaöğretim Projesi Eğitim Programları, Reformu Yararlanıcı Değerlendirme Araştırması2011-2012
7Avrupa Birliği Brüksel Merkezi ProjeProje KoordinatörüReinforce the Labour Efficiency of Tertiary Adult Education at Universities2013-2017
8BAP UlusalKoordinatörÜniversite ve Sektör Arasındaki Eğitim İşbirliğinin Değerlendirilmesi: SWOT Analizi2014-2017
9BAP UlusalKoordinatörÖğretmen Eğitimi Programlarındaki Etnopedagojik Öğelerin İncelenmesi: Kırgızistan Örneği2015-2017
10Tübitak 1001 UlusalProje DanışmanıSanal Ortamdaki Öğrenme Deneyimlerinin Yönetimi İçin Yapay Zekâ Teknolojileriyle Desteklenmiş Bir Yaşam Günlüğü Sisteminin Tasarımı, Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesi2015-2018
11BEBKA-Kalkınma Ajansı Projesi – PGlobal Küresel Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri UlusalEğitim DanışmanıBursa İli Yükseköğretim Stratejisi: Üniversite İhtiyaç Analizi Projesi2019 – 2020
12İZKA (İzmir Kalkınma Ajansı) / Tandans Veri Bilimi Danışmanlığı UlusalEğitim Projeleri ile İlgili Araştırmaların Yürütücüsü2013 ve 2016 yıllarında İZKA tarafından mali destek sağlanmış Okulöncesi ve Mesleki Eğitim Projelerin Etki Değerlendirme Projesi2020 – 2021
13Uluslararası-MEB METEK III ProjesAnkara Kent Konseyi Deprem Yardım Çalışmalarını Değerlendirme Raporu ve Acil Durum Eylem Modeli ÖnerisiiProgram Geliştirme Uzmanı ve Eğitimci Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi2022-2023
14Ulusal-Ar-Ge Teknokent ProjesiKoordinatör ve Proje Sahibi“Proje Sosyal Etki Değerlendirmesine Yönelik Bir Model Tasarımı”/Ankara Üniversitesi TTO Projesi01.06.2022-31.03.2023
15Ulusal-Ar-Ge Teknokent ProjesiKoordinatör ve Proje Sahibi“Proje Sosyal Etki Değerlendirmesi Modeli Yazılımı” Ankara Üniversitesi TTO Projesi15.05.2023 devam ediyor
16Ulusal- Ankara Kent KonseyiKoordinatör
(Sosyal Sorumluluk Projesi)
Ankara Kent Konseyi Deprem Yardım Çalışmalarını Değerlendirme Raporu ve Acil Durum Eylem Modeli Önerisi01.03.2023
devam ediyor