Mustafa Kemal ATATÜRK
Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.

Ulusal Kitaplar

 1. Selvi, K. (2000). Öğretim Amaçlarının Belirlenmesi, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, Yayın No:1252. 
 2. Yörük, A ., K. Selvi. (2005). İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, Yayın No: 1816928. 
 3. Ağaoğlu, E. ve K. Selvi. (2007). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, Yayın no: 931. 
 4. Selvi, K. (2007). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Anı Yayıncılık, Ankara, ISBN: 978-9944-474-35-1 
 5. Selvi. K. (2008). Öğretim ilke ve Yöntemleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, Yayın no: 969. 
 6. Selvi, K. (2019). Kendi Kendine Öğrenme, (Ed. Kıymet Selvi), Pegem Akademi, 1. Baskı. Ankara.

Uluslararası Kitap Bölümleri

 1. Selvi, K. (2005). Analecta Husserliana: The Yearbook of Phenomenological Research., Bölüm: “Curriculum of the primary school science”, Editör: A. T. Tymieniecka, Springer, Dordecth,  Volume: LXXXIV, 439-450, ISBN: 0167-7276, Yayın No: 1816870, İngilizce (Bilimsel Kitap). 
 2. Selvi, K. (2006). Analecta Husserliana: The Yearbook of Phenomenological Research, Bölüm: “Phenomenology of lifelong learning”, Editör: A. T. Tymieniecka, Netherlands: Springer, Vol. XC, 483-500, , ISBN:978-1-4020-3717-7, Yayın No: 1816841, İngilizce (Bilimsel Kitap). 
 3. Selvi, K. (2007). Analecta Husserliana: The Yearbook of Phenomenological Research, Bölüm: “Learning and creativity”,  Editör: A.T. Tymienecka, Springer, Volume: XCIII, 351-369, ISBN:978-1-4020-5191-3, Yayın No: 1816750, İngilizce (Bilimsel Kitap). 
 4. Selvi, K.(2008). Analecta Husserliana: The yearbook of Phenomenological Research, Bölüm: “Phenomenological approach in education”, Editör. A.T. Tymienecka, Dordrecht: Springer, Volum: XCV:34-47, İngilizce (Bilimsel Kitap). 
 5. Selvi, K.(2009). Memory in the Ontopoiesis of Life: Memory in the Orbit of the Human Creative Existence, Analecta Husserliana, Bölüm: “Lifelong learning and self-actualization”, Editör. A. T. Tymieniecka, Netherlands: Springer, Vol. 102, 51-66, , İngilizce (Bilimsel Kitap). 
 6. Selvi, K.(2011). Analecta Husserliana: The Yearbook of Phenomenological Research, Bölüm: “Phenomenology: Creation and construction of knowledge”, Editör: A. T. Tymieniecka, Netherlands: Springer Vol. CX: 279-294, İngilizce (Bilimsel Kitap). 
 7. Selvi, K. (2011).  Analecta Husserliana: The Yearbook of Phenomenological Research, Bölüm: “Phenomenological learning in our living reality”, Editör: A. T. Tymieniecka, Netherlands: Springer,Vol.  CVIII, 457-469, , İngilizce (Bilimsel Kitap). 
 8. Selvi, K. (2013). The Yearbook of Phenomenological Research ., Bölüm: “Creation and Construction of knowledge in learning-teaching  process”, Editör: A. T.Tymieniecka, Springer,, Vol. 114-Book Two, Dordrecht: Springer, 167-179, ISBN: ISBN. 978-94-007-4795-1, (Yayın No: 1816548), İngilizce (Bilimsel Kitap). 
 9. Selvi, K. (2014). The Yearbook of Phenomenological Research, Bölüm: “Educational paradigm shift towards phenomenological pedagogy”,  Editör: A. T. Tymieniecka, Springer, Dordrecht, Vol.CXV, I Book One, , 245-258. ISBN:ISBN 978-3-319-02015-0, İngilizce (Bilimsel Kitap). 
 10. Selvi, K, Yapıcıoğlu, K D, Keser A.D. (2017).  Eds: Satiner, A, Huston, M, Krüger, K., Patterns of Cooperation between Higher Education Systems and Educational Structurs, Bölüm: “Short overview of the educational systems and educational structurs-Turkey”, e book.  Kitabın tüm bölümlerien katkı verilmiştir, ITB, Universitat Bremen, Almanya, İngilizce e book.

Ulusal Kitap Bölümleri

 1. Selvi, K. (2008). Öğretim ilke ve Yöntemleri, Bölüm: “Öğrenme-öğretme süreci ile ilgili temel kavramlar”, Editör: Kıymet Selvi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Editör: Kıymet Selvi, ISBN:978-975-06-0550-5, Yayın No: 969, 1-17, Türkçe (Ders Kitabı). 
 2. Selvi, K. (2008). Okulöncesinde Demokrasi Eğitimi ve Çocuk Hakları, Bölüm: “Dünyada ve Türkiye’de demokrasi eğitiminin gelişimi”, Editör: Handan Deveci, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Basım sayısı:1, Yayın No: 944, 47-67, Türkçe (Ders Kitabı). 
 3. Selvi, K. (2008). Eğitim Bilimine Giriş, Bölüm: Eğitimin politik temelleri, Editör:  Mehmet Gültekin, Açıköğretim Fakültesi yayın no:948, Eskişehir: ss. 77-94, Türkçe (Ders Kitabı). 
 4. Selvi, K. (2013). Eğitim Biliminde Yenilikler, Bölüm: “Eğitim biliminin felsefi temelleri”, Editör: Ayhan Hakan, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları , Yayınları no: 2789, ss. 30-63. Türkçe (Ders Kitabı). 
 5. Selvi, K. (2013). Bilgi ve Öğrenme Yeni Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları ve Uygulama Örnekleri, Bölüm:  “Felsefe ve eğitim arasındaki ilişki”, Editör: Gülay Ekici ve Meral Güven, PEGEM AKADEMİ,  ISBN: 978-605-364-640-2, Yayın No: 1816554, 1-38, Türkçe (Ders Kitabı). 
 6. Selvi, K. (2015). Öğretim İlk ve Yöntemleri, Bölüm: “Felsefe ve bilginin doğası”, Editör: Yusuf Budak, PEGEM AKADEMİ, Anakara, 27-58, ISBN:ISBN 978-605-364-830-7, Yayın No: 1816463, Türkçe (Ders Kitabı). 
 7. Selvi, K. (2019). Kendi Kendine Öğrenme, Bölüm: “Kendi Kendine Öğrenmenin Kuramsal Çerçevesi”, (Ed. Kıymet Selvi), Pegem Akademi, 1. Baskı. Ankara. 
 8. Selvi, K. (2019). Kendi Kendine Öğrenme, Bölüm: “Kendi Kendine Öğrenmenin Bileşenleri”,  (Ed. Kıymet Selvi), Pegem Akademi, 1. Baskı. Ankara. 
 9. Selvi, K. (2019). Kendi Kendine Öğrenme, Bölüm: “Öğretici Destekli Kendi Kendine Öğrenme Modeli Hazırlık Becerileri Ölçeği”, (Ed. Kıymet Selvi), Pegem Akademi, 1. Baskı. Ankara. 
 10. Gündüz, G. F. Ve Selvi, K. (2019). Kendi Kendine Öğrenme, Bölüm:  “ÖDKKÖ Modelinin Uygulanmasına Yönelik Etkinlik Örnekleri”, (Ed. Kıymet Selvi), Pegem Akademi, 1. Baskı. Ankara.