Makaleler

A Proposal of Teacher-Supported Model for Developing Primary School Students’ Self-Directed Learning Skills (Ptssdlm) 
Yaratıcı Drama Yöntemi ile Fen Öğretimi (The Creative Drama Method in Science Teaching)
Acra-Yükseköğretim Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Uyarlanması Çalışması (The Adaptation Of Acra- Higher Education Learning Strategies Scale)
An Analysis of The Adult Education Curricula Implemented in Turkish Universities
An Analysis of The Adult Education Curricula İmplemented in Turkish University
Beyin Fırtınası Tekniği ile İhtiyaç ve Sorun Analizi–Örnek Bir Uygulama
Curriculum Evaluation Model-KÖNDEM
Supsky Curriculum Design Model  – Supsky Eğitim Programı Tasarımı Modeli
Yaratıcı Drama Yönteminin Eğitimde Kullanılması
Tutumların Ölçülmesi ve Program Değerlendirme
Teachers’ Competencies
Teachers’ Lifelong Learning Competencies – Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlikleri 
Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersi İçin Bir Başarı Testi Geliştirme Süreci
The Construct Validity of Felder-Soloman Index of  Learning Styles (Ils) for the Prospective Teachers
The Adaptation of Abridged Acra Learning Strategies Scale for High School Students: Validity and Reliability Analyses
Developing A “Self-Directed Learning Implementation Skills Scale for Primary School Students”: Validity and Reliability Analysis
Developing A “Self-Directed Learning Preparation Skills Scale for Primary School Students”: Validity and Reliability Analyses
Developing A Teacher Trainees’ Democratic Values Scale: Validity and Reliability Analyses
Evaluation Of The “Second Instructor Application” in Synchronous Discussions in An Online Course: A Case Study at Anadolu University, Turkey
Fenomenolojik Öğrenme Yaklaşımı
Human Rights Education in The World and in Turkey – Dünyada ve Türkiye’de insan Haklan Eğitimi
A Proposal of Teacher-Supported Model for Developing Primary School Students’ Self-Directed Learning Skills (Ptssdlm)
Investigation Of Ethnopedagogical Factors in Teacher Education: Kyrgyzstan Sample
Motivating Factors in Online Courses
Öğrenme Deneyimi Erişim Sistemi – Bir Durum Çalışması
Öğrenme Stratejileri Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Strateji Kullanımlarına Etkisi
Phenomenological Way of Thinking in the School
FenoMetod: Yeni Bir Öğretme ve Öğrenme Yönteminin Tasarımı – PhenoMethod: A New Teaching and Learning Method Design
(Information and Communication Technology Competencies of Class Teachers)
Sınıf Öğretmenlerinin Bilişim ve İletişim Teknolojileri Yeterlikleri (Information And Communication Technology Competencies Of Class Teachers)
Problematic factors on students’ learning in higher education.
Değer Temelli Yönetim Eğitimi Modülünün Geliştirilmesi. (73-88)

Ulusal Kitaplar

 1. Selvi, K. (2000). Öğretim Amaçlarının Belirlenmesi, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, Yayın No:1252. 
 2. Yörük, A ., K. Selvi. (2005). İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, Yayın No: 1816928. 
 3. Ağaoğlu, E. ve K. Selvi. (2007). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, Yayın no: 931. 
 4. Selvi, K. (2007). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Anı Yayıncılık, Ankara, ISBN: 978-9944-474-35-1 
 5. Selvi. K. (2008). Öğretim ilke ve Yöntemleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, Yayın no: 969. 
 6. Selvi, K. (2019). Kendi Kendine Öğrenme, (Ed. Kıymet Selvi), Pegem Akademi, 1. Baskı. Ankara.
 7. Selvi, K., Babadoğan, M. C., Ecer, H. ve M. Kılıç (2024). Ankara Kent Konseyi Deprem Yardım Çalışmalarının Değerlendirmesi ve Acil Durum Eylem Modeli (ÂDEM), Kıymet Selvi Eğitim Destek ve Danışmanlık Limted Şirketi Yayınevi, Ankara-Türkiye.

Uluslararası Kitap Bölümleri

 1. Selvi, K. (2005). Analecta Husserliana: The Yearbook of Phenomenological Research., Bölüm: “Curriculum of the primary school science”, Editör: A. T. Tymieniecka, Springer, Dordecth,  Volume: LXXXIV, 439-450, ISBN: 0167-7276, Yayın No: 1816870, İngilizce (Bilimsel Kitap). 
 2. Selvi, K. (2006). Analecta Husserliana: The Yearbook of Phenomenological Research, Bölüm: “Phenomenology of lifelong learning”, Editör: A. T. Tymieniecka, Netherlands: Springer, Vol. XC, 483-500, , ISBN:978-1-4020-3717-7, Yayın No: 1816841, İngilizce (Bilimsel Kitap). 
 3. Selvi, K. (2007). Analecta Husserliana: The Yearbook of Phenomenological Research, Bölüm: “Learning and creativity”,  Editör: A.T. Tymienecka, Springer, Volume: XCIII, 351-369, ISBN:978-1-4020-5191-3, Yayın No: 1816750, İngilizce (Bilimsel Kitap). 
 4. Selvi, K.(2008). Analecta Husserliana: The yearbook of Phenomenological Research, Bölüm: “Phenomenological approach in education”, Editör. A.T. Tymienecka, Dordrecht: Springer, Volum: XCV:34-47, İngilizce (Bilimsel Kitap). 
 5. Selvi, K.(2009). Memory in the Ontopoiesis of Life: Memory in the Orbit of the Human Creative Existence, Analecta Husserliana, Bölüm: “Lifelong learning and self-actualization”, Editör. A. T. Tymieniecka, Netherlands: Springer, Vol. 102, 51-66, , İngilizce (Bilimsel Kitap). 
 6. Selvi, K.(2011). Analecta Husserliana: The Yearbook of Phenomenological Research, Bölüm: “Phenomenology: Creation and construction of knowledge”, Editör: A. T. Tymieniecka, Netherlands: Springer Vol. CX: 279-294, İngilizce (Bilimsel Kitap). 
 7. Selvi, K. (2011).  Analecta Husserliana: The Yearbook of Phenomenological Research, Bölüm: “Phenomenological learning in our living reality”, Editör: A. T. Tymieniecka, Netherlands: Springer,Vol.  CVIII, 457-469, , İngilizce (Bilimsel Kitap). 
 8. Selvi, K. (2013). The Yearbook of Phenomenological Research ., Bölüm: “Creation and Construction of knowledge in learning-teaching  process”, Editör: A. T.Tymieniecka, Springer,, Vol. 114-Book Two, Dordrecht: Springer, 167-179, ISBN: ISBN. 978-94-007-4795-1, (Yayın No: 1816548), İngilizce (Bilimsel Kitap). 
 9. Selvi, K. (2014). The Yearbook of Phenomenological Research, Bölüm: “Educational paradigm shift towards phenomenological pedagogy”,  Editör: A. T. Tymieniecka, Springer, Dordrecht, Vol.CXV, I Book One, , 245-258. ISBN:ISBN 978-3-319-02015-0, İngilizce (Bilimsel Kitap). 
 10. Selvi, K, Yapıcıoğlu, K D, Keser A.D. (2017).  Eds: Satiner, A, Huston, M, Krüger, K., Patterns of Cooperation between Higher Education Systems and Educational Structurs, Bölüm: “Short overview of the educational systems and educational structurs-Turkey”, e book.  Kitabın tüm bölümlerien katkı verilmiştir, ITB, Universitat Bremen, Almanya, İngilizce e book.

Ulusal Kitap Bölümleri

 1. Selvi, K. (2008). Öğretim ilke ve Yöntemleri, Bölüm: “Öğrenme-öğretme süreci ile ilgili temel kavramlar”, Editör: Kıymet Selvi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Editör: Kıymet Selvi, ISBN:978-975-06-0550-5, Yayın No: 969, 1-17, Türkçe (Ders Kitabı). 
 2. Selvi, K. (2008). Okulöncesinde Demokrasi Eğitimi ve Çocuk Hakları, Bölüm: “Dünyada ve Türkiye’de demokrasi eğitiminin gelişimi”, Editör: Handan Deveci, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Basım sayısı:1, Yayın No: 944, 47-67, Türkçe (Ders Kitabı). 
 3. Selvi, K. (2008). Eğitim Bilimine Giriş, Bölüm: Eğitimin politik temelleri, Editör:  Mehmet Gültekin, Açıköğretim Fakültesi yayın no:948, Eskişehir: ss. 77-94, Türkçe (Ders Kitabı). 
 4. Selvi, K. (2013). Eğitim Biliminde Yenilikler, Bölüm: “Eğitim biliminin felsefi temelleri”, Editör: Ayhan Hakan, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları , Yayınları no: 2789, ss. 30-63. Türkçe (Ders Kitabı). 
 5. Selvi, K. (2013). Bilgi ve Öğrenme Yeni Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları ve Uygulama Örnekleri, Bölüm:  “Felsefe ve eğitim arasındaki ilişki”, Editör: Gülay Ekici ve Meral Güven, PEGEM AKADEMİ,  ISBN: 978-605-364-640-2, Yayın No: 1816554, 1-38, Türkçe (Ders Kitabı). 
 6. Selvi, K. (2015). Öğretim İlk ve Yöntemleri, Bölüm: “Felsefe ve bilginin doğası”, Editör: Yusuf Budak, PEGEM AKADEMİ, Anakara, 27-58, ISBN:ISBN 978-605-364-830-7, Yayın No: 1816463, Türkçe (Ders Kitabı). 
 7. Selvi, K. (2019). Kendi Kendine Öğrenme, Bölüm: “Kendi Kendine Öğrenmenin Kuramsal Çerçevesi”, (Ed. Kıymet Selvi), Pegem Akademi, 1. Baskı. Ankara. 
 8. Selvi, K. (2019). Kendi Kendine Öğrenme, Bölüm: “Kendi Kendine Öğrenmenin Bileşenleri”,  (Ed. Kıymet Selvi), Pegem Akademi, 1. Baskı. Ankara. 
 9. Selvi, K. (2019). Kendi Kendine Öğrenme, Bölüm: “Öğretici Destekli Kendi Kendine Öğrenme Modeli Hazırlık Becerileri Ölçeği”, (Ed. Kıymet Selvi), Pegem Akademi, 1. Baskı. Ankara. 
 10. Gündüz, G. F. Ve Selvi, K. (2019). Kendi Kendine Öğrenme, Bölüm:  “ÖDKKÖ Modelinin Uygulanmasına Yönelik Etkinlik Örnekleri”, (Ed. Kıymet Selvi), Pegem Akademi, 1. Baskı. Ankara.
 11. Babadoğan, M. C ve Selvi, K. (2023). Değer Temelli Yönetim Eğitimi Modülünün Geliştirilmesi, 73-88. Editörler: N Yazçayır, S. Tüfekçi Aslım, O.C. Çelik, Gazi Üniversitesi Yayınları No: 21, Ankara.