Eğitim ve okullarla ilgili araştırmalar yapmak isteyen kurum ve bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bilimsel araştırma süreçlerinin planlanması, ölçme araçlarının hazırlanması ya da seçilmesi, uygulanması, yürütülmesi ve raporlaştırılması süreçlerinde şirketimiz destek ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Okul ve eğitim araştırmalarını yaparken araştırma konusunun saptanması ve sınırlandırılması için hem eğitim hem de araştırma yöntemleri hakkında bilgi ve beceri gerekmektedir. Bir araştırmada bu ilk adımlar doğru biçimde atılmaz ise ortaya çıkan sonuçların işe yaraması, geçerli ve güvenilir olması beklenemez. Kurumlar kendi araştırma ekiplerini kurmuş olsalar bile dışarıdan bir uzmandan destek alarak kurumsal körlüğü ortadan kaldırabilirler. Ayrıca dış değerlendirmeci olarak başka bir uzmandan yararlanmak sorunun çözümünde daha etkili sonuçlar ortaya çıkmasına katkı getirecektir.

Eğitim ve Okul Araştırmaları için Eğitim Destek ve Danışmanlık hizmetleri tarafından kurumlara ve bireylere eğitim ve okul araştırmaları  için bilimsel araştırmanın planlanmasından sonuçlandırılmasına kadar devam eden tüm araştırma sürecinde danışmanlık verilmektedir.

Etki değerlendirme araştırmaları bir kurumda yürütülen; projelerin, yeni başlatılan uygulamaların, uzun süredir devam eden eğitim, uygulama, otomasyon vb. etkisini ortaya çıkarmak amacıyla yapılır. Etki değerlendirmesi çalışmaları, yapılan işler ve uygulamalar baz alınarak ya tek tek ya da topluca belli zaman aralıklarıyla yapılır.

Kurum tarafından harcanan emek ve paranın karşılığında nasıl bir değişim ve dönüşümün gerçekleştiğinin ortaya çıkarılmasını sağlar. Etki değerlendirme araştırmaları; gerçekleşen etki, toplam fayda ve sürdürülebilirlik ile ilgili sonuçlar üretilmektedir. Bir kurumda gerçekleştirilen uygulamalardan beklenen etkinin düzeyinin (düşük, orta ve yüksek) ortaya çıkarılmasını sağlayacak olan tüm süreçlerin planlanması, uygulanması ve etkinin ortaya konulması için gerekli olan kapsamlı bir bilimsel araştırma süreci ile gerçekleştirilir.

Yapılacak değerlendirmesi çalışmaları ile belli kararların alınmasına veya politikaların oluşturulmasına dayanak oluşturulacak sonuç ve bilgilerin ortaya konulmaktadır. Etki değerlendirme araştırmalarının uygulanması, sonuçlandırılması ve raporlaştırılması süreçlerinde şirketimiz destek ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

ETKİ ANALİZİ VE ETKİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Aşağıda kısaca açılanmış olan etki analizi ve Etki değerlendirme çalışmaları Kıymet Selvi Eğitim Destek ve Danışmanlık Ltd. Şti tarafından yürütülmektedir. Bu bağlamda biri tamamlanmış diğeri devam eden kapsamlı iki Ar-Gr projesi yapılmıştır. Projenin ilk aşamasını oluşturan etki analiz ve etki değerlendirmede işe koşulacak “Etki Değerlendirme Süreç ve Model Geliştirme” aşaması tamamlanmıştır. İkinci aşamada ise birinci aşamada tasarlanan modelin bilgisayar yazılımının yapılmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bu projeler tamamlandığında projelerin sosyal etkisinin belirlenmesinde teknik ve bilimsel süreçlerden yararlanılarak teknoloji destekli bir yapı ortaya konulacaktır. Bu yazılım ile; zaman, bütçe ve proje yönetimi, raporlama, projenin izlenmesi, değerlendirilmesi ve tüm proje bileşenlerinin daha verimli ve planlı hale getirilmesi sağlanacaktır. Projelerin kapsamı ve amaçları aşağıdaki Şekilde kısaca açıklanmıştır.  

Şekil 1. Etki analizi ve değerlendirmesi ile ilgili olarak yürütülen Ar-Ge projeleri

Projelerin oluşturduğu sosyal etkiyi araştırmak amacıyla Dr. SELVİ tarafından tasarlanmış olan “Sosyal Etki Değerlendirme Modeli” yenilikçi ve ordinal bir modeldir. Bu model uygulanarak projelerin sosyal etki değerlendirme araştırmaları yapılmaktadır.