Mustafa Kemal ATATÜRK
Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.

Eğitim ve okullarla ilgili araştırmalar yapmak isteyen kurum ve bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bilimsel araştırma süreçlerinin planlanması, ölçme araçlarının hazırlanması ya da seçilmesi, uygulanması, yürütülmesi ve raporlaştırılması süreçlerinde şirketimiz destek ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Okul ve eğitim araştırmalarını yaparken araştırma konusunun saptanması ve sınırlandırılması için hem eğitim hem de araştırma yöntemleri hakkında bilgi ve beceri gerekmektedir. Bir araştırmada bu ilk adımlar doğru biçimde atılmaz ise ortaya çıkan sonuçların işe yaraması, geçerli ve güvenilir olması beklenemez. Kurumlar kendi araştırma ekiplerini kurmuş olsalar bile dışarıdan bir uzmandan destek alarak kurumsal körlüğü ortadan kaldırabilirler. Ayrıca dış değerlendirmeci olarak başka bir uzmandan yararlanmak sorunun çözümünde daha etkili sonuçlar ortaya çıkmasına katkı getirecektir.

Eğitim ve Okul Araştırmaları için Eğitim Destek ve Danışmanlık hizmetleri tarafından kurumlara ve bireylere eğitim ve okul araştırmaları  için bilimsel araştırmanın planlanmasından sonuçlandırılmasına kadar devam eden tüm araştırma sürecinde danışmanlık verilmektedir.