KKÖHBÖ (Kendi Kendine Öğrenmeye Hazırlık Becerileri Ölçeği) ve KKÖYBÖ (Kendi Kendine Öğrenmeyi Yürütme Becerileri Ölçeği) Dünyada geliştirilmiş ilk ölçekledir.  Bu ölçekler ilkokulda 1-5 sınıflardaki öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenme Becerilerini belirlemek üzere geliştirilmiştir.

Bu iki ölçeğin birbirinin ön koşul oluşturacak biçimde kullanılma ve birbirini tamamlama özelliği vardır. Bu nedenle KKÖ Becerileri kapsamlı biçimde tanımlanmıştır. Örneğin; öğrencilerin KKÖ ile ilgili temel becerilerini belirlemek için ilk önce “Kendi Kendine Öğrenmeye Hazırlık Becerileri Ölçeği” uygulanmalıdır. “Kendi Kendine Öğrenmeye Hazırlık Becerileri Ölçeği” uygulanmasından elde edilen sonuçlardan hem öğrencilerin “Kendi Kendine Öğrenmeye Hazırlık Becerilerine” sahip olma düzeyleri hem de “Kendi Kendine Öğrenmeyi Yürütme Becerileri” için ne düzeyde hazır oldukları saptanmış olur.

Şekil: Kendi Kendine Öğrenme Becerileri Ölçekleri

Şekilde görüldüğü gibi her iki ölçeğin birbirini tamamlayan ve birbirinin ön koşulu olma özelliği vardır. Bir öğrenci eğer KKÖHBÖ sonucunda sahip olması gereken beceriler açısından yeterli düzeyde değilse ona KKÖYBÖ uygulanmamalıdır. Çünkü hazırlık becerilerinde eksiklik varsa öğrencilerin yürütme becerilerine sahip olmalarını beklemek doğru değildir. KKÖ hazırlık becerilerinin kazanılması için öğrencilere eğitim verilmeli öğrencilerin eksik becerileri tamamlandıktan sonra KKÖYBÖ ile ilgili süreçler başlatılmalıdır.  KKÖHBÖ ile ilgili süreç tamamlandıktan sonra KKÖYBÖ öğrenciye uygulanabilir. Eğer ölçümler sonucunda yürütme becerilerinde de sorun ortaya çıkarsa eksik olan yürütme becerilerinin giderilmesi için de uygun eğitimler tasarlanmalı ve gerçekleştirilmelidir. 

İlk ölçek olan SDLPSS uygulanırken aynı zamanda SDLISS ölçeği uygulanmamalıdır.  KKÖ hazırlık becerilerine sahip olma KKÖ sürecinin başlatılmasında ön koşul niteliği taşımaktadır. Bu nedenle öncelikle öğrencilerin KKÖ hazırlık becerilerindeki eksiklikleri giderilmesi gerekmektedir. Birinci ölçekle ilgili beceriler öğrencilere kazandırılmadan ikinci ölçek kapsamındaki KKÖ becerilerin ölçülmesine gerek yoktur.

Ölçekler uygulanıp sonuçları değerlendirildikten sonra ortaya çıkan ihtiyaca bağlı olarak olarak eğitimler planlanmalıdır. KKÖB ile ilgili saptanan ihtiyaçların giderilmesi için öğrencilere gerekli eğitimler verilmelidir. Eğitimler bireysel, küçük gruplar ya da tüm sınıfa yönelik olarak verilebilir. 

Bu ölçeklerin öğrencilere uygulanabilmesi için öncelikle ölçeklerin uygulamasını yapacak olan uygulayıcılar tarafından çok iyi bilinmesi gerekir. Öğretmenler ve okullar öğrencilerinin Kendi Kendine Öğrenme Becerilerinin saptanmak ve öğrencilere bu becerilerin kazandırılmak isteyebilirler. Bunun için ölçekleri geliştirmiş olan araştırmacılar ile birlikte çalışılması uygun olacaktır. Bu ölçeklerin sınıflarda öğretmenler tarafından uygulanması ve uygulama sonucunda öğrencilerin eksik olan SDLS geliştirmesi öğretmenler tarafından yapılabilir.  Bunun için öğretmenlerin ölçekleri geliştiren uzmanlar tarafından tasarlanmış olan “Öğretmenler İçin Kendi Kendine Öğrenme Becerileri Eğitimi programını tamamlamaları gerekmektedir.

Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Her iki ölçeğe ilişkin detaylı bilgiler için aşağıdaki kaynakları inceleyebilirsiniz.

Makaleler

Gündüz, G.F. ve Selvi, K. (2016a). Developing A “Self-Directed Learning Preparation Skills Scale For Primary School Students”: Validity and Reliability Analyses, Universal Journal of Educational Research, 4 (10), 2317-2334.  

Gündüz, G.F. ve Selvi, K. (2016b). Developing A “Self-Directed Learning Implementation Skills Scale For Primary School Students”: Validity and Reliability Analyses, Agathos An International Review of the Humanities and Social Science, 7 (1), 103-124.

Kitap

Selvi, K. (2019). Kendi Kendine Öğrenme (Self-Directed Learning), (Ed. Kıymet Selvi), Pegem Akademi, 1. Baskı. Ankara.