Eğitim süreci içinde gerçekleşen öğrenmeler eğer öğrenenin yüksek düzeyde güdülenmişliği ve öğrenme isteği yoksa oldukça zor gerçekleşmekte ya da gerçekleşmemektedir. Çünkü eğitim sistemi yapay oluşturulmuş bilimsel, sosyal, toplumsal, ideolojik ve politik bir sistemdir. Eğitim sistemi kasıtlı olarak oluşturulan yapay bir öğrenme sürecini sürdürme için gerekli çabaları içerse de öğrenme bu sürecin dışında çok güçlü biçimde devam etmektedir.

Öğrenmenin nasıl gerçekleştiği bilmeden öğrenme-öğretmeye çalışmak eğitim faaliyetlerindeki en temel sorunu oluşturmaktadır. Bireyin öğrenmesi iki biçimde gerçekleşmektedir. Bu öğrenme biçimleri yukarıdaki blog kapak resminde özetlenmiştir.

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi öğrenme hem kendiliğinden öğrenme hem de yönlendirilmiş öğrenmeleri kapsamaktadır.

Kendi Kendine Öğrenme tıpkı nefes almak gibidir. Bireyin uykuda veya uyanıkken özel bir çaba göstermesine gerek olmadan gerçekleşen öğrenmelerdir. Bu öğrenme biçimi bireyin eğer öğrenme yetisinde bir problem yoksa en zahmetsiz ve kolayca olan öğrenme biçimidir. Eğitim sistemleri bu öğrenme biçimi ile ilgilenmez. Kıymet Selvi Eğitim Destek ve Danışmanlık hizmetleri ile Kendi Kendine Öğrenme konusunda bireylere farkındalık ve Kendi Kendine Öğrenme Becerileri kazandırmak amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

Yönlendirilmiş Öğrenmede bireylere belli bir plan ve program doğrultusunda yeni bir şeyler öğretme amaçlamaktadır. Günümüzdeki mevcut eğitim sistemleri eskiden var olan sistemlerini farklı yorumları ile öğrencilere birikmiş bilgileri aktarmaya devam etmektedir. Oysa gelişmelere bakıldığı zaman eğitim sistemleri aracılığı ile bireye bilgi aktarma sürecinin artık yeterince verimli olmadığı söylenebilir. Eğer eğitimle ilgili sorunların ve bu sorunların kaynakları ve nedenleri hakkında karar vermede sorunlar yaşanıyor hatta eğitimle ilgili sorunun nerede olduğu saptanamıyorsa bu konuda destek ve danışmalık alınması gerekmektedir. Kıymet Selvi Eğitim Destek ve Danışmanlık hizmetleri ile Yönlendirilmiş Öğrenmelerde öğrenme ve eğitimle ilgili ortaya çıkan sorunların saptanması ve çözümünde bireyler ve kurumlara destek sağlamaktadır. Eğitim, öğrenme ve öğretim konusunda alınacak destekle hem kendiliğinden öğrenme hem de yönlendirilmiş öğrenmeler olumlu yönde artacağı için birey ve kurumların performansları artacaktır.

Verilen eğitim destek ve danışmanlıklar ile bireylerin ve kurumların öğrenme, öğretme ve eğitim konusundaki sorunlarına çözümler üreterek, performanslarını ve güdülenme düzeylerini yükselterek gelişmelerini desteklemektir. Üretilen destek ve danışmanlık hizmetlerinin temel amacı bireyler ve kurumlardaki öğrenmeleri kolaylaştırma ve sürdürmelerini sağlamaktır.