Mustafa Kemal ATATÜRK
Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.

Eğitsel Danışmanlığın amacı;

hem öğrencilere hem de
öğretmenlere “kendi kendine öğrenme” hakkında
farkındalık kazandırılarak,
öğrencilerin öğrenmelerini kendi kendine
sürdürmesi için gerekli olan öğrenme
becerilerinin kazandırılmasıdır.

Eğitsel danışmanlık kapsamında öğrencilere;

Öğrenme öğretme stratejileri ve stilleri
Beş duyunun etkin kullanımı
Kendi kendine öğrenmeyi sürdürme
Ödev sorumlulukların tamamlanması
Soru sorma ve yanıt verme
Etkili okuma ve yazma
Yazılı ve sözlü iletişim
Düşünme becerileri
Dikkat toplama
Yaratıcılık
Güdülenme

vb. gibi öğrenme becerilerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Bu konferansın amacı uzaktan öğretim sürecinde ve daha sonrasında yükseköğretim öğrencilerin öğrenmelerine destek olmaları için üniversitelerde görev yapan akademik personele Kendi Kendine Öğrenme konusunda farkındalık kazandırılmasıdır. 

Konferansın içeriğinde iki temel başlık yer almaktadır:

  • Kendi Kendine Öğrenme Nedir? 
  • Kendi Kendine Öğrenme Becerileri Nelerden Oluşmaktadır?

Bu konferansın amacı özellikle uzaktan öğretim sürecinde ve daha sonrasında ilköğretim öğrencilerinin öğrenmelerine desteklemek için İlköğretim Öğretmenlerine Kendi Kendine Öğrenme hakkında farkındalık kazandırılmasıdır. Eğitim ve konferans farklı biçimde planlanmakta olup aşağıda yer alan genel çerçevede gerçekleştirilmektedir.

İçerik

  • Kendi Kendine Öğrenme Nedir? 
  • Kendi Kendine Öğrenme Becerileri Nelerdir?
  • Öğrencilere Kendi Kendine Öğrenme Becerileri Öğretimi Nasıl Kazandırılır? 

Eğer çocuklarınızın uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim sürecinde başarılı olmasının istiyorsanız onlara kendi kendine öğrenme becerileri’ni kazandırmanız gerekmektedir. Bunun için Kendi Kendine Öğrenme Becerilerini kazandırılması amacıyla vermiş olduğumuz eğitim destek ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.