Bu konferansın amacı özellikle uzaktan öğretim sürecinde ve daha sonrasında ilköğretim öğrencilerinin öğrenmelerine desteklemek için İlköğretim Öğretmenlerine Kendi Kendine Öğrenme hakkında farkındalık kazandırılmasıdır. Eğitim ve konferans farklı biçimde planlanmakta olup aşağıda yer alan genel çerçevede gerçekleştirilmektedir.

İçerik

  • Kendi Kendine Öğrenme Nedir? 
  • Kendi Kendine Öğrenme Becerileri Nelerdir?
  • Öğrencilere Kendi Kendine Öğrenme Becerileri Öğretimi Nasıl Kazandırılır?