Eğitsel Danışmanlığın amacı;

hem öğrencilere hem de
öğretmenlere “kendi kendine öğrenme” hakkında
farkındalık kazandırılarak,
öğrencilerin öğrenmelerini kendi kendine
sürdürmesi için gerekli olan öğrenme
becerilerinin kazandırılmasıdır.

Eğitsel danışmanlık kapsamında öğrencilere;

Öğrenme öğretme stratejileri ve stilleri
Beş duyunun etkin kullanımı
Kendi kendine öğrenmeyi sürdürme
Ödev sorumlulukların tamamlanması
Soru sorma ve yanıt verme
Etkili okuma ve yazma
Yazılı ve sözlü iletişim
Düşünme becerileri
Dikkat toplama
Yaratıcılık
Güdülenme

vb. gibi öğrenme becerilerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.