Mustafa Kemal ATATÜRK
Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.

Bu konferansın amacı özellikle uzaktan öğretim sürecinde ve daha sonrasında ilköğretim öğrencilerinin öğrenmelerine desteklemek için İlköğretim Öğretmenlerine Kendi Kendine Öğrenme hakkında farkındalık kazandırılmasıdır. Eğitim ve konferans farklı biçimde planlanmakta olup aşağıda yer alan genel çerçevede gerçekleştirilmektedir.

İçerik

  • Kendi Kendine Öğrenme Nedir? 
  • Kendi Kendine Öğrenme Becerileri Nelerdir?
  • Öğrencilere Kendi Kendine Öğrenme Becerileri Öğretimi Nasıl Kazandırılır? 

Eğer çocuklarınızın uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim sürecinde başarılı olmasının istiyorsanız onlara kendi kendine öğrenme becerileri’ni kazandırmanız gerekmektedir. Bunun için Kendi Kendine Öğrenme Becerilerini kazandırılması amacıyla vermiş olduğumuz eğitim destek ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.